651 513 792 poweryourlook@gmail.com

Assessoria

dels complements

En aquest servei analitzarem de manera objectiva la vostra figura i les proporcions del vostre rostre per determinar quins són els complements perfectes per a vosaltres.

Us emportareu un DOSSIER amb: les ulleres de visió i de sol, les arracades, els collarets, les polseres, els anells, els rellotges, els fulars, les sabates, els bolsos,… que més us afavoreixen.

Sessions: 2 dies

Durada: 1h + 1h

Preu: 75 euros

Com es desenvolupa el servei

1a sessió:
• Entrevista personal per conèixer les vostres necessitats d’imatge respecte els complements.

• Medicions del tors, cintura,… i realització de fotografies de la vostra figura (davant, darrera i costats) i 1r pla de la cara.

Tenint en compte tot aquest material, comencem a elaborar el vostre estudi personalitzat: identificant les vostres potencialitats, fent una llista de tots els complements ideals per a vosaltres, buscant imatges dels tipus de complements a proposar…

2a sessió:
Ens reunim i us exposem tot l’estudi. A més, us emportareu el DOSSIER amb els complements proposats.