651 513 792 poweryourlook@gmail.com

Assessoria de vestuari

COMPLETA - PREMIUM - DELUXE

Assessoria de vestuari

Completa

Assessoria de vestuari completa

En aquest servei analitzarem la vostra figura de manera objectiva i us explicarem de manera molt entenedora quin és el vestuari que potencia el màxim la vostra bellesa.

Durant l’assessoria també us ensenyarem a tenir criteri propi alhora d’anar a comprar roba.

Sessions: 2 dies

Durada: 1h + 1h

Preu: 95 euros

Com es desenvolupa el servei

1a sessió:
• Entrevista personal per conèixer les vostres necessitats d’imatge.

• Medicions del tors, cintura… i realització de fotografies de la vostra figura (davant, darrera i costats).

Tenint en compte tot aquest material, comencem a elaborar el vostre estudi personalitzat: identificant les vostres potencialitats, fent una llista de tot el vestuari ideal per a vosaltres, buscant imatges perquè sigui molt entenedor el que us explicarem…

2a sessió:
Ens reunim i us exposem tot l’estudi.

Assessoria de vestuari premium

Si contracteu aquest servei d’assessoria, a més a més d’aprendre el vestuari que més escau a la vostra figura, us emportareu un INFORME-RESUM amb: els pantalons, les camises, els jerseis, les samarretes, les faldilles, les jaquetes, els vestits, les mànigues, els escots, etc… ideals per a vosaltres.

Sessions: 2 dies

Durada: 1h + 1’30h

Preu: 135 euros

Com es desenvolupa el servei

1a sessió:
• Entrevista personal per conèixer les vostres necessitats d’imatge.

• Medicions del tors, cintura… i realització de fotografies de la vostra figura (davant, darrera i costats).

Tenint en compte tot aquest material, comencem a elaborar el vostre estudi personalitzat: identificant les vostres potencialitats, fent una llista de tot el vestuari ideal per a vosaltres, buscant imatges perquè sigui molt entenedor el que us explicarem…

2a sessió:
Ens reunim, us exposem tot l’estudi i us entreguem un INFORME-RESUM de tot l’explicat.

Assessoria de vestuari

Premium

Assessoria de vestuari

Deluxe

Assessoria de vestuari deluxe

Si contracteu aquest servei d’assessoria, a més a més d’aprendre el vestuari que més escau a la vostra figura, us emportareu un DOSSIER amb totes les imatges de: els pantalons, les camises, els jerseis, les samarretes, les faldilles, les jaquetes, els vestits, les mànigues, els escots, etc… ideals per a vosaltres; a més de totes les explicacions del perquè de tot el vestuari.

Sessions: 2 dies

Durada: 1h + 2h

Preu: 230 euros

Com es desenvolupa el servei

1a sessió:
• Entrevista personal per conèixer les vostres necessitats d’imatge.

• Medicions del tors, cintura… i realització de fotografies de la vostra figura (davant, darrera i costats).

Tenint en compte tot aquest material, comencem a elaborar el vostre estudi personalitzat: identificant les vostres potencialitats, fent una llista de tot el vestuari ideal per a vosaltres, buscant imatges perquè sigui molt entenedor el que us explicarem…

2a sessió:
Ens reunim, us exposem tot l’estudi i us entreguem un DOSSIER amb totes les imatges i totes les explicacions.