651 513 792 poweryourlook@gmail.com

Creació

d'estil propi

En base a la vostra manera de ser, els vostres gustos i les vostres necessitats, elaborarem un DOSSIER que inclourà idees, vestuari i complements per tal que expresseu amb la vostra imatge allò que necessiteu.

Exemples:

  1. Vestir la personalitat ( perquè expresseu per fora el que sou per dins)
  2. Vestir adient al lloc de treball
  3. Vestir per ser més modern
  4. Vestir per ser més femenina
  5. Vestir per seduir

Sessions: 2 dies

Durada: 1h + 1:30h

Preu: 110 euros

Com es desenvolupa el servei

1a sessió:
• Entrevista personal per conèixer com sou, què voleu transmetre amb la vostra imatge…
• També us demanarem que porteu algunes fotografies vostres amb el vestuari que utilitzeu normalment.

Tenint en compte tot aquest material, comencem a elaborar el vostre estudi de creació d’estil identificant les vostres potencialitats, fent una llista del vestuari ideal per aconseguir la imatge que desitjeu, buscant imatges que us inspirin aquest nou estil…

2a sessió:
Ens reunim i us exposem tot l’estudi. A més, us emportareu el DOSSIER amb el nou estil proposat.